August

semesteropstart

Semesteret starter med en foreldrekveld samme uke som skolen starter. Undervisningen starter uka etter skolestart.

Oktober

huskonsert

Huskonserten er åpen for venner og familie. 

desember

juleavslutning

Konsert og juleavslutning uken før skoleslutt.

januar

semesteroppstart

Semesteret starter med en foreldrekveld samme uke som skolen starter. Undervisningen starter uka etter skolestart.

april

diplomkonsert

På denne konserten "graderer" elevene ved å spille gjennom hele repertoaret i en del av læreboka. Etter konserten mottar elevene et diplom som viser at de har fullført denne delen av boka.

juni

sommerkonsert

Sommeravslutning med solo- og gruppekonsert.

juni

Sommerkurs

Norsk Suzukiforbunds årlige sommerkurs arrangeres på Geilo. Se https://norsuzuki.no for mer informasjon og påmelding.

© 2020 Mari H. Bermingrud