top of page
  • Forfatterens bildeMari Bermingrud

Hvordan repetere gamle stykker?

Oppdatert: 23. mai 2020
Å repetere stykkene er en viktig del av Suzuki-metoden. Repetisjon sørger for at stykkene holdes friskt i minnet og at vi alltid er klare til å spille på konsert. Her er noen idéer til hvordan man kan repetere repertoaret hjemme og på spilletimer.


A- og B-repertoar

Denne idéen er hentet fra Teaching from the balance point (Kreitman, 1998, s.89). Kreitman anbefaler at man spiller gjennom alle stykker man noen sinne har lært. Hvis du kan spille greit gjennom stykker havner det på A-listen. Hvis du ikke kommer gjennom et stykke, for eksempel fordi du har glemt noe av det eller teknikken som kreves er utenfor rekkevidde, skal du ikke bruke mer tid på det, men skrive det på B-listen. Hver dag skal du spille gjennom stykkene på A-listen. Så bruker du en viss tid, for eksempel 5-10 minutter på det øverste stykket på B-listen. Gjør så mye framgang du rekker i løpet av den avsatte tiden. Når tiden er ute går du over til å øve på andre ting. Etterhvert vil du bli i stand til å spille det stykket som sto øverst på B-listen, og det flyttes over til A-listen. Etter å ha gjort den daglige gjennomspillingen av A-listen setter man av litt tid til å jobbe med det neste stykket som nå står øverst på B-listen. Kreitman (1998, s.89) skriver: «I guarantee that if you follow this program, you will be able to play through every piece you ever learned and the skill level of your playing will rise dramatically. You will also find that you can learn your new pieces more quickly and easily.»


Beat for beat

Barnet spiller, foreldrene gjetter. Barnet spiller en takt av en melodi, og foreldrene gjetter hvilken melodi det er. Dersom foreldrene ikke gjetter riktig, må barnet spille litt mer av melodien. Hvis foreldrene gjetter riktig spiller barnet gjennom hele melodien og går videre til en ny melodi.


Brettspill

For repetisjon på gruppetimer. Et spillebrett med alle melodiene i bok 1.

Kast terning, flytt spillebrikken. Spill melodien som står på feltet du lander på. Spilletbrettet er laget på lessonpix.com.Karaktérlapper

Denne idéen er inspirert av et opplegg i Blanda drops for nye musikanter (Angelo, Grong, Olsen 2004). Skriv ulike stemninger på lapper (glad, trist, lystig, rolig, rask, skummel osv.). Når barnet skal repetere et stykke trekker det en lapp. Deretter spiller barnet stykken med den karaktéren som står på lappen. Dette gir variasjon i øvingen.


Kaste terning (bok 1)

Kast en stor terningen. Sifferet terningen viser avgjør hvilken melodi som skal spilles. Sett et kryss over de melodiene du har repetert.


Lykkehjul

Bruk et lykkehjul eller en lykkehjulapp. Merk lykkehjulet med titler på melodier som skal repeteres. Snurr hjulet og spill melodien som kommer opp. Jeg anbefaler appen Decide now!.


Repetisjonskort

Denne idéen er hentet fra observasjon av pianoundervisning hos Sharon Lai i Oslo. Hun hadde små kort med titler og elevene trakk et kort for å finne ut hvilket stykke de skulle repetere. Jeg har laget en egen versjon med trompetstykkene i bok 1. Disse skriver jeg ut på kartong og klipper ut.


Tidtaker

Denne idéen er hentet fra http://www.suzukitriangle.com/20-ways-to-review-your-suzuki-pieces/. Sett på en tidtaker (varighet må tilpasses elevens alder og nivå) og se hvor mange stykker dere rekker å spille før klokka ringer.


Trekke lapper

Dette er en enklere variant av repetisjonskortene. Ta fram to beholdere. Lag lapper med titler på melodier. Den ene beholderen er for melodier som skal repeteres, den andre er for melodier som er repetert. Trekk en lapp, spill melodien og flytt lappen over i beholderen for repetert. I stedet for lapper kan man også bruke ispinner med nummer fra 1 til 24.


Skattekart

Lag et skattekart med melodiene som skal repeteres. Når alle melodiene er spilt et visst antall ganger får barnet en belønning. Hva med en sjokoladegullmynt?Skjema

Denne idéen er også hentet fra http://www.suzukitriangle.com/20-ways-to-review-your-suzuki-pieces/. Lag et skjema med oversikt over hvilke stykker som skal repeteres hvilken dag. Heng det et lett synlig sted så det er enkelt å få med seg hva som skal repeteres.


Kilder

Angelo, E., Grong, B., & Olsen, W. H. (2004). Blanda drops for nye musikanter. Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning.

Goodner, C. (2016, 28.september). 20 WAYS TO REVIEW YOUR SUZUKI PIECES.

Oppsøkt 8.november 2019 kl.20.49.

Kreitman, E. (1998). Teaching from the Balance Point. A guide for Suzuki parents, teachers and students. Western Springs: Western Springs School of Talent Education.

Comments


bottom of page