MARI H. BERMINGRUD

Jeg er en dyktig og kreativ musikkpedagog med hjerte for å se hele eleven. Når jeg ikke underviser ved kulturskolen i Øvre Eiker, dirigerer jeg korps og har gruppeundervisning på trompet på Solberg skole. ​Jeg bruker mye tid på å bygge en god relasjon med elevene slik at de opplever spilletimen som en trygg læringsarena. Jeg legger vekt på lek og spilleglede, og er overbevist om at alle barn kan.

Ta kontakt for å avtale en gratis prøvetime eller for å observere Suzuki-undervisning.

Utdanning

2020 Suzuki trompet nivå 2, European Suzuki Association

2019 Suzuki trompet nivå 1, European Suzuki Association

2017 Master i musikkpedagogikk, Norges musikkhøgskole

2013 Praktisk-pedagogisk utdanning, Norges musikkhøgskole

2011 Utveksling, musikkhøgskolen i Göteborg

2011 Bachelor i musikkutøving, universitetet i Tromsø

OMTALER OG ARTIKLER

© 2021 Mari H. Bermingrud