top of page
Spille musikk for babyen

Barn lærer å snakke gjennom å lytte til de voksne rundt seg, og ved å etterlikne det de hører. På samme måte kan barn lære musikk – ved å lytte først, og så etter hvert imitere det de hører. Shinichi Suzuki kalte faktisk undervisningsmetoden sin for "morsmålsmetoden", nettopp fordi han var inspirert av hvordan barn lærer morsmålet sitt. Derfor er lytting en essensiell del av Suzuki-metoden, og det forventes at man som foreldre bruker litt tid hver dag til å lytte til repertoaret. 

På denne siden finner dere forskjellige spillelister med både originalversjoner og arrangementer av Suzuki-repertoaret, og spillelister med versjonene som står i spillebøkene. 

Suzuki bok 1 er innspilt, og kan kjøpes på https://www.alfred.com/suzuki-method/suzuki-audio-downloads/ . De andre bøkene har ikke offisielle innspillinger ennå, ettersom bøkene ikke er utgitt. Den amerikanske trompetisten Daniel Gianola-Norris har lagt innspillinger som dere får tilgang til etter hvert som vi jobber oss gjennom spillebøkene. 

bottom of page