UNDERVISNING

Ta kontakt dersom du er interessert i en gratis prøvetime. 

Jeg underviser i Suzuki-trompet ved Øvre Eiker kulturskole. Undervisningen foregår i kulturskolens lokaler på Arena Vestfossen og på Hokksund ungdomsskole. De individuelle timene foregår enten onsdager eller torsdager, og gruppetimene er på torsdager.

Hovedopptak ved kulturskolen i Øvre Eiker er 1.mai, men det er løpende opptak gjennom året ved ledige plasser. Påmelding til kulturskolen gjøres via speedadmin.dk.

Jeg underviser også privat i Oslo. Undervisningen foregår på Øvingshotellet. Ta kontakt dersom du er interessert.

© 2020 Mari H. Bermingrud