top of page

Suzuki-metoden

suzuki.png

Suzuki-metoden er en undervisningsmetode som ble utviklet av den japanske fiolinisten Shinichi Suzuki (1898 – 1998).

 

Det pedagogiske utgangspunkt er at alle barn er født med mange talenter og potensialer, men barn må ha en stimulerende oppvekst for at egenskapene skal utvikles. Suzuki kalte selv sin musikkpedagogikk for morsmålsmetoden, ettersom tanken er at barnet skal tilegne seg musikk på samme måte som de tilegner seg morsmålet sitt.  

Suzuki-metoden ble opprinnelig utviklet for fiolin, men har senere blitt videreutviklet for andre instrumenter og er spredt over store deler av verden. Metoden bygger på disse prinsippene, ofte kalt hjørnesteiner (corner stones):

 • Alle barn kan

 • Tidlig start

 • Gehørlæring (lytte - herme - repetere)

 • Felles repertoar

 • Individuell- og gruppeundervisning

 • Konserter

 • Foreldremedvirkning

Undervisningen består av to deler: individuell spilletime og gruppetime. Den individuelle spilletimen gir rom for å gå i dybden og jobbe med teknisk og musikalsk utvikling hos elevene, mens gruppetimen gir sosialt samspill og trening på å spille med og for andre. I tillegg har foreldrene et stort ansvar for å skape et stimulerende og støttende hjemmemiljø. Daglig lytting på Suzuki-repertoaret og annen musikk er en viktig del av dette.

Utviklingen av Suzuki-metoden for messinginstrumenter hadde sitt opphav i det norske "Rett på musikken," og er videreført og videreutviklet av den svenske messingpedagogen Ann-Marie Sundberg. I Norge er vi per 2019 tre messingpedagoger med Suzuki-kompetanse. Tonje Gravingsmhyr underviser Suzuki-trompet i Moss og Astrid Nøkleby underviser på trombone, blant annet i Bærum kulturskole.

For videre lesning anbefales boka Kunnskap med kjærlighet av Shinici Suzuki. Der presenteres filosofien og prinsippene bak pedagogikken gjennom Suzukis beskrivelser fra musikkskolen han bygde opp i Japan. Suzuki gir i denne boka mange eksempler på hvordan barns naturlige talenter og egenskaper kan utvikles, og at oppvekstmiljøet har svært mye å si for hvordan evner utvikler seg.

Det internasjonale Suzuki-forbundet har publisert en "kronologi" over Suzukis liv og hvordan undervisningsmetoden hans utviklet seg. Teksten er tilgjengelig på engelsk her: https://internationalsuzuki.org/suzuki-chronology

Det Amerikanske Suzukiforbundet har også publisert arkivopptak av Schinici Suzuki som underviser på The American Suzuki Institute i 1976. Disse videoene finner du her: https://search.library.wisc.edu/digital/ASuzuki

Norsk Suzuki-forbund

cropped-2019-02-09-06.11.45-pm.png

Norsk Suzukiforbund ivaretar og støtter undervisning etter Suzuki-metoden i Norge. Forbundet er et samarbeidsorgan for lokale Suzukiforeninger og er kontaktledd til den Europeiske Suzukiorganisasjonen (ESA). Som medlem av Norsk Suzukiforbund får man blant annet mulighet til å delta på det årlige sommerkurset. Et familiemedlemskap koster 300kr og gjelder for hele familien.

Innmelding gjøres via Norsk Suzukiforbunds nettsider.

Dersom du melder barnet ditt på spilletimer i Suzuki-trompet forplikter du deg også til å melde deg og barnet inn i Norsk Suzukiforbund. 

Fra Norsk Suzukiforbunds statutter:

 • Forbundet skal ivareta og støtte undervisning etter dr. Suzuki’s filosofi og undervisningsmetodikk i Norge.

 • Forbundet skal være et samarbeidsorgan for lokale Suzukiforeninger, samtidig som det skal være et kontaktledd til ESA, European Suzuki Association.

 • Forbundet skal virke for opplysning om metoden, deriblant iverksette og ha ansvaret for lærerutdanning i Norge.

 • Forbundet skal medvirke i arbeidet med å arrangere landsdekkende barnekurs.

bottom of page