top of page
  • Forfatterens bildeMari Bermingrud

Bok 1 | Lytting

Hensikten med Suzuki-metoden på dette nivået er å legge et godt fundament for en god og ergonomisk spillestil og en effektiv embouchure hos elevene. Dette er basisen for å utvikle god klang, utholdenhet og fleksibilitet. Et annet viktig aspekt er.å utvikle god intonasjon og god artikulasjon, siden dette er viktige verktøy for ekspressivitet og musikalitet.


Målsettingen er å skape en ergonomisk bærekraftig spilleteknikk på instrumentet, siden dette er en forutsetning for videre teknisk utvikling og musikalsk kreativitet.


Vi jobber også videre med notelesing gjennom lek og andre aktiviteter, og spiller konserter for hverandre på timene.


For å utvikle god klang og musikalitet er det viktig å ha gode forbilder å lytte til. De offisielle innspillingene av bok 1 er gjort av Caleb Hudson (bla. kjent fra Canadian Brass), og kan kjøpes på https://www.alfred.com/suzuki-method/suzuki-audio-downloads/ . Det er også mulig å kjøpe en utgave av bok 1 med CD.


Jeg har laget spillelisten under slik at dere har flere måter å lytte til repertoaret, men det er de offisielle innspillingene dere bør bruke i den daglige lyttingen.


I denne spillelisten finner dere både trompetversjoner av melodiene, spilt inn av Connor Clark, og andre utgaver av melodiene. Jeg anbefaler å starte spillelisten på stykket dere øver på hjemme, og så ha den på tilfeldig rekkefølge for å få litt variasjon i lyttingen.


תגובות


bottom of page