top of page
  • Forfatterens bildeMari Bermingrud

Pre-Twinkle | Lytting

Det første nivået i Suzuki-metoden kalled for Pre-Twinkle. Navnet kommer fra fiolinutgaven av metoden, ettersom "Twinkle twinkle little star" er den første melodien i Suzuki-boka for fiolin, og alt de gjør fram til det er ting som gjør elevene i stand til å spille denne melodien.


Pre-Twinkle-fasen er fylt av lek, sang og musikk. På trompet jobber vi med å forme embouchuren ("ambisen", eller munnstillingen), å få god lyd, lære å spille de første fem tonene i skalaen og å håndtere instrumentet. Vi spiller på munnstykket med Short Cut, summer med leppene og lærer sanger med én og to toner. Det er sanger hvor vi "fyller inn" ved å knipse, summe eller spille, og det er sanger der vi hermer etter hverandre.


Vi jobber også med notelesing gjennom lek, og spiller konserter for hverandre på spilletimene.


I YouTube-spillelisten under finner dere en del av låtene vi bruker på Pre-Twinkle-nivået. Lytt til dem hjemme, samtidig som dere også lytter til melodiene i bok 1.Comments


bottom of page